Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

1.april er frist for å søke aktivitetstilskudd til grendehus / samfunnshus

2020-03-27 12.57.45

Steinkjer kommune deler ut aktivitetstilskudd til grendehus / samfunnshus to ganger årlig ut fra vedtatte retningslinjer. Hensikten med tilskuddet er å gi frivillige lag og organisasjoner muligheten til å benytte grendehus/samfunnshus uten å belastes for husleie. Målet er økt aktivitet i denne typen lokaler i hele Steinkjer kommune.

Søknadsfrist; 1. april og 15. september
Kriterier for tildeling:

Tilskudd tildeles innen rammen av årlig budsjett, 2 ganger årlig – etterskuddsvis.
Søknad sendes Steinkjer kommune avdeling for kultur innen 1. april og 15. september. Frist 15.september for tilskudd 1.halvår inneværende år, og frist 1.april for tilskudd for 2.halvår året før. Det er kun anledning til å benytte elektronisk svarskjema ved innsendelse av søknad
Søknaden leveres på skjema som beskriver aktiviteten det foregående halvår. Bankkontonummer til søker skal påføres søknaden.
Som forutsetning for at aktiviteten er stønadsberettiget gjelder:
– Aktiviteten må ha allmenn kulturell verdi.
– Aktiviteten skal ikke være direkte inntektsbringende for den som benytter grendehuset/samfunnshuset. Øvelser, møter, trening, samlinger er eksempler på godkjent aktivitet. Dugnadstimer er ikke stønadsberettiget
All aktivitet der grendehuset/samfunnshuset fakturerer husleie til leietaker omfattes ikke av ordningen. Oppføring av slik aktivitet vil kunne føre til krav om tilbakebetaling av tildelt aktivitetstilskudd.
1/3 av budsjettsummen fordeles til 1. halvår, og 2/3 av budsjettsummen fordeles til 2. halvår. Det gis tilskudd bare til et tiltak pr.time i det enkelte hus.
Samlet tilskudd til et hus kan pr.år ikke overstige 15 % av årlige budsjetterte midler.