Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Om Ogndal

Ogndal er et sokn, og tidligere kommune i Nord-Trøndelag, opprettet som Skei kommune i 1885 ved utskillelse fra Sparbu. Navnet ble endret til Ogndal fra 1901. Soknet hører under Stiklestad prosti i Nidaros bispedømme.

Ogndal hadde tre mindre avståelser til Steinkjer henholdsvis i 1902, 1941 og 1948. Kommunen ble i 1964, sammen med StodKvamBeitstadEgge, og Sparbu, slått sammen med Steinkjer. Ogndal hadde 2678 innbyggere og 418 km² ved sammenslåingen. Den tidligere kommunen svarer til soknet Ogndal i dagens Steinkjer kommune i Trøndelag

Elven Ogna renner i store slyng gjennom den åpne dalen og danner Steinkjerelva der den løper sammen med Byaelva to km ovenfor utløpet i fjorden. På begge sider er det skogkledde åser opp til 500 meter over havet. Deler av skogarealet eies av Steinkjer kommuneskoger, også kalt Ogndalsbruket. Landskapet omkring er gode jordbruksområder.

Navnet er etter Ogna elv, og er norrønt for ógn, 'skrekk; den skremmende'.

Den over 40 km lange Ogndalsvegen starter fra Kongens gate nede ved Grand Hotell og Rådhuset i sentrum av Steinkjer og ender opp bare noen få kilometer fra grensen til Snåsa. Du passerer bygrensen og er i Ogndal allerede ved Fagerheim, bare 3 km fra sentrum. Man kan se elva Ogna fra Ogndalsvegen flere steder under turen.

Før du har kjørt 10 km passerer du først Skei kirke og Gildevangen ungdomshus, så kommer du til grendesenteret Røysing med  Ogndal skole og Røysing barnehage. Hvis du fortsetter oppover vil du passere et høydedrag som heter Tangeråsen like før Støa. Dette har alltid vært betegnet som skillet mellom Ner-Ogndalen og Øver-Ogndalen. I Støa kan du også kjøre Nordvegen gjennom Hollåsfeltet for å komme til Hyllbrua, mens Ogndalsvegen går på sørsiden av Ogna. Bygdas andre grendesenter Vålen med Vålen barnehage og Vålen samfunnshus ligger en liten kilometer fra Hyllbrua etter Nordvegen. Ogndalsvegen fortsetter oppover dalføret,  og du  passerer Bodum kapell ved Skjellegrind før du starter turen over fjellet.

Nesten i enden av Ogndalsvegen ligger fjellgrenda Gaulstad der du finner Mokk gård og de attraktive hytteområdene ved Mokkavatnet og Lustadvatnet. Inne ved Skjelstad kan du  ta av til Lustadvegen. Her finner du ærverdige Bodomheimen.  Fra Litjfjordhalla ved Lustadvatnet kan du gå på ski eller til fots innover til Norges Geografiske midtpunkt og landskapsvernområdet Skjækra, en juvel i norsk natur.

Vi vil presentere mangfoldet i Ogndal på vår lokale bygdeportal ogndal.net. Bærebjelken til dette mangfoldet er primærnæringene som utgjør selve grunnlaget for all annen virksomhet og aktivitet i bygda. Dette har gitt oss et fantastisk kulturlandskap fra Midjo og helt opp til Gaulstadgrenda, selve portalen til det unike villmarksområdet som vi er så stolte av.

Ogndal iLag og Ogndal.net ønsker deg en riktig god tur