Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Første vannglass med kommunalt vann på Gaulstad!

Foto: Alfhild Sjøli

I dag kunne Knut Sjøli drikke det første glasset med kommunalt vann på Gaulstad!

På Hans Majestet Kongen, Kong Harald, sin 85 årsdag var det dobbel grunn til å heise flagget på Gaulstad i dag, nå er det kommunalt vann i kranene.

Det var våren 2018 at politikerne i Steinkjer kommune vedtok å benytte 13 millioner til utbygging av kommunalt vann på Gaulstad, dette for å sikre at innbyggerne og næringslivet på Gaulstad fikk nok vann og ikke minst vann av god og stabil kvalitet.
Vannkilden er ved Holberg-saga / Sagplassen ved Mokkavegen.

I tillegg til kommunalt vann, fikk innbyggerne på Gaulstad lys i fiberen på nyåret. Fiberen er lagt i samme trase som vannrørene, men fiberen kommer helt fra Bodom og ligger langs hovedveien helt opp til Gaulstad. Fiberen er et spleiselag av kommunale midler, tilskudd fra staten og utbygger NTE Telekom.

Det skal også nevnes at det har blitt gjort omfattende renovering av Ogndalsvegen i høst med bytte av en mengde stikkrenner og ny asfalt på store deler av strekket. Toppdekket med asfalt vil kommer til våren / sommeren.

Foto: Bilde tatt av Alfhild Sjøli av Knut Sjøli og Tore Helge Volden fra Odd Einar Kne AS.