Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde
Laster Arrangementer

Årsmøte UL Ogna

Bilde: Ola Nordmann

Tidspunkt

13. mars

18:00 - 19:00

Sted

**Innkalling til Årsmøte i UL Ogna**
Dato: 13. mars
Tid: 18:00
Sted: Gildevangen
Kjære medlemmer av UL Ogna,
Det er med stor glede vi inviterer dere til årsmøtet for UL Ogna, som vil finne sted på Gildevangen den 13. mars kl. 18.

Det vil bli gitt en gjennomgang av årsmeldinga, regnskap og valg av nytt styre.

**Agenda:**
1. Åpning ved styreleder
2. Godkjenning av innkallelsen og agenda
3. Valg av ordstyrer, referent og 2 møtedeltakerne til å underskrive protokoll.
4. Årsmelding og regnskap
5. Valg av nytt styre
6. Innkomne saker
Saker til årsmøtets punkt 6 må sendes skriftlig til gildevangen@gmail.com senest en uke før møtet.
Vi ser frem til et produktivt møte og til å se dere alle der.
Med vennlig hilsen,
Styret i UL Ogna
gildevangen@gmail.com