Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Steinkjer Kommuneskoger – Ogndalsbruket KF

Illustrasjonsbilde

Kommuneskogen har som målsetting å være en aktør på utvikling av naturbasert næringsliv. Ogndal er Steinkjers innfallsport til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Her går innfartsåren gjennom Skjækra landskapsvernområde og like forbi Norges geografiske Midtpunkt.

 

Kommuneskogen forvalter:

 • 220.000 daa skog og fjell
 • 80.000 daa produktiv skog
 • Arbeidsplasser og næringsvirksomhet
 • Utleiehytter og hyttetomter
 • Småvilt – og storviltjakt
 • Over 50 fiskevann
 • Merkede og tilrettelagte turstier og utfartspunkter.

Opplevelser og tilrettelagte aktiviteter:

 • Gratis fiske med stang og håndsnøre
 • Rimelige garnfiskekort
 • Små- og storviltjakt
 • Kano og båtutleie
 • Utleiehytter ved vei og langs til fjells
 • Handikaptilrettelagt hytte og fiskeplasser
 • Kulturminner
 • Vandring langs merkede og tilrettelagte stier
 • Oppkjørte skiløyper
 • Norges geografiske Midtpunkt
 • Stillhet, ro og naturopplevelse
Ogndalsbruket

Kontaktperson(er)