Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Halv pris på tomt og gratis barnehageplass

Foto: Steinkjer kommune

Nå kan du få halv pris på boligtomt i Ogndal og ikke minst gratis barnehageplass

Steinkjer kommune har halv pris på kommunale boligtomter frem til 15.august. I tillegg har Røysing barnehage gratis barnehageplass i et halvt år.

I Ogndal er det ledige tomter i boligfeltet i Røysing og på Furuhaugen på Våla.

Fra Steinkjer-Avisa: Steinkjer tomteselskap har åtte-ni tomter i boligfeltet på oversiden av Gildevangen i Røysing. Ogndalingene håper mange lar seg friste av tomtetilbudet, og at de blir enda mer fristet når de også kan få et gratis halvår i barnehagen. Betingelsen er at kjøper seg tomt eller bosetter seg innen Ogndal skolekrets i løpet av 2023. For å inkludere alle som har lyst til å prøve den flotte barnehagen vår, gjelder også tilbudet for nye søkere i løpet av 2023 som er bosatt utenfor skolekretsen, sier Magnus Røsæg.

Les mer i Steinkjer-Avisa med å trykke her.

Oversikt over kommunale tomter i Ogndal og Steinkjer ser dere med å trykke her.