Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Historisk teater på Abrahamvollen!

Frå framføringa i 1989.

Fra framføringa 1989

I august blir det «nypremiere» på teaterstykket om Abraham Fjelli! Stykket skal spilles på Abrahamvollen og på Vekreshaugan.

  • Premiere søndag 22/8 på Abrahamvollen
  • 26/8 på Vekreshaugan i Henning
  • 27/8 på Vekreshaugan i Henning

Billettene blir etter hvert å få kjøpe på kultar.no.

Fra framføringa i 1999

Abraham:

Abraham Pederssøn Bakkhaug, eller Abraham «Fjelli» som han ble kalt, levde fra 1817 til 1893. Han blir huska for å ha gått to ganger til kongen i Stockholm. Årsaken til denne utstrakte fotgjengervirksomheta var at han ble tatt for «tjyvhogging» av trær, og Abraham ville ha kongens medhold i at han fikk hogge de trærne han trengte.

Abraham Fjelli bodde nemlig på/i Bakkhaugan, nordaust for Åksjøen. Området ligger ganske langt inne på «fjellet», selv om det både da og nå var stilei fra Grøtan, Brandsegga og Såsegga. Bakkhaugan ligger nordøst for Åksjøen, og de som bodde her midt på 1800-tallet var etterkommerer av gruvearbeiderne i Mokk gruver i Ogndal, og sto lavere på den sosiale og økonomiske rangstigen enn de fleste. Til og med husmennene var atskillig bedre stilt enn folket i Bakkhaugan. Abraham og de andre hadde rett til å slå graset på myrene i området, og de kunne hogge trær som forstmannen blinka ut til dem. Abraham Fjelli laga traug av trevirket, og sønnene hans brente tjære i miler inne på fjellet.

Problemet var at forstvesenet mente at det ble hogd trær uten at de var blinka ut. Abraham Fjelli hevda retten sin, og gikk (etter det folk sier) til kongen i Stockholm for å legge fram saken sin. Han fikk medhold av kong Carl 15., og hadde med seg et brev som viste at han hadde rett til å hogge de trærne han ville ha. Likevel godtok ikke forstvesenet dette, og Abraham måtte gå en tur til. Nå hadde kong Oscar 2. overtatt som konge, og han ga ikke den fattige nordmannen noen støtte.

I 1872 måtte Abraham «fravike plassen», det vil si flytte fra heimen sin i Bakkhaugan, og han døde i Grøtanplassen i 1893. Han ble gravlagt ved Skei kirke. Det bor fortsatt etterkommere av ham i både Henning, Ogndal og Sparbu.

Teaterstykket

I august 1989 hadde teaterstykket om Abraham urpremiere på Abrahamvollen. Her ble det blåst liv i både Abraham, kona Ane, ungene deres – og diverse andre skikkelser som utgjør lokalmiljøet i Bakkhaugan. For det var flere som bodde i området på midten av 1800-tallet.

Noen av ungene i 1999-oppsettinga, Martine Sandseter, Mathilde Aagård Ryan, Marcus Kvarving og Lene Øye

 

Inger Ramberg Røthe står bak manuset, og laga både tekst og musikk som setter følelsene i sving hos publikum. Abraham og kampen mot overmakta står selvsagt i sentrum for teaterstykket, men også andre figurer er svært fint forma av forfatteren. Noen av dem har levd (Abrahams bror Johannes, barna til Abraham, Jamt-Jonas osv) mens mange er fiktive. Sammen skaper disse figurene et innblikk i livet i Bakkhaugan slik det kanskje var. Kampen mot sulten, kampen mot fordommene i bygda, kampen mot overmakta.

Stykket er framført flere ganger seinere, både på Abrahamvollen og diverse steder «nede i bygda». Sist det ble framført, var i 2003.

Oppsettinga var opprinnelig et fellesprosjekt mellom de fem ungdomslaga i Sparbu, Henning og Ogndalen (Sparbu UL, UL Framsyn, Bagabu UL, UL Ogna og Øvre Ogndal UL) og det var Jakob Bjerkem som i 1987 hadde ideen om å lage et friluftsteater om nettopp Abraham Fjelli.

 

Portrett Andreas Gjermstad

Andreas Gjermstad

Mange skuespillere i alle aldre har vært innom prosjektet, noen har hatt samme rolle hver gang – blant andre Andreas Gjermstad som spilte Abraham både i 1989, 1990, 1992, 1999 og 2003. Nå er mange fra «den eldre generasjonen» borte, og regissør Astrid Skogseth (som også hadde regien i 1989 og 1990) har bygd opp et helt nytt ensemble. Et interessant og artig valg er at det er Ove Andreas Gjermstad, sønnesønnen til Andreas, som nå skal spille Abraham!

 

Til info: Ti på topp-posten blir flytta litt unna sjølve Abrahamvollen helga 21.-22. august, da området vil bli brukt til øving og framføring.

 

 

Kilder:

https://nn.wikipedia.org/wiki/Abraham_Fjelli

Bygdebok for Sparbu og Ogndal, bind VII. T. Aarholt