Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Hollåsfondet 2021 – Tildeling av midler

Gildevangen

Styret i Hollåsfondet har i år mottatt 5 søknader om støtte, og har foretatt årets tildeling.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak 13.07.21:

UL Ogna tildeles kr 6 000,- til nytt kjøkken på Gildevangen.