Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Hollåsfondet 2022 – Tildeling av midler

Fremst f. v: Eva Vangstad, Berit Grande, Marit Vangstad, Solbjørg Bjørnes

bak f.v: Per Lien, Svein Vangstad, Rønnaug Hollås, Anne Vangstad, Jan Kjetil Grande

https://www.flickr.com/photos/ogndal_historielag/8593600840

Styret i Hollåsfondet har i år mottatt 2 søknader om støtte og har foretatt årets tildeling.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak 4.10.22: Strugstad gård ved Jeanette Reinholdtsem tildeles kr 6 000,- til investering i NoFence

Søker tok i 2019 over en gård i Ogndal og har per i dag ca. 30 vinterfôra sauer på gården. For å forenkle mulighetene til beiting ønsker søker å investere i NoFence, planen er å beite blant annet hogstflater.

Styret i Hollåsfondet består av Ragnhild Kvalø, Morten Resve og Åsa S. Okkenhaug (Landbrukssjef).

 

Foto: Ogndal Historielag. Fra Hollåsfeltet i slutten av 50-åra.

Fremst f. v: Eva Vangstad, Berit Grande, Marit Vangstad, Solbjørg Bjørnes

bak f.v: Per Lien, Svein Vangstad, Rønnaug Hollås, Anne Vangstad, Jan Kjetil Grande

https://www.flickr.com/photos/ogndal_historielag/8593600840