Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Hollåsfondet 2022

Bilde fra Nasjonalbiblioteket. https://www.nb.no/nbsok/nb/475712d88edff63dff06e5f1606a8005?index=1#0

Søknad om midler fra Hollåsfondet lyses nå ut.

Søknad må sendes Steinkjer kommune innen 24.juni 2022. Se utlysning fra Steinkjer kommune her.

Midlene er søkbare i tidligere Ogndal kommune og kan ytes til utvikling av jordbruket og nye næringer med utgangspunkt i bygdas ressurser.

Videre kan tilskudd ytes til andre tiltak som gir utvikling i bygdesamfunnet. Fellestiltak prioriteres.

Statuttene finner dere her: Statutter – revidert 2012

I Hollåsfondet sitter Ragnhild Kvalø, Morten Resve og landbrukssjef Åsa Sakshaug Okkenhaug.

Søknaden sendes pr e-post til postmottak@steinkjer.kommune.no eller pr post til adresse Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer.

 

Bilde: Skogset, Hollås. Bilde fra Nasjonalbiblioteket, https://www.nb.no/nbsok/nb/475712d88edff63dff06e5f1606a8005?index=1#0