Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Innkalling til Årsmøtet i Abraham Fjelli 2023

580-x-580-abraham-fjelli-1

Innkalling til Årsmøtet i Abraham Fjelli 2023

Onsdag 20. mars kl. 19.00

Henning Samfunnshus, Bagabu-loftet

Møtet er åpent for alle som er interessert. Enkel servering.

 

Sakliste

  1. Velkommen v/ Tore
  2. Presentasjonsrunde v/Kåre
  3. Økonomi v/ Sunniva
  4. Kan vi bruke Abrahamvollen til noe? Vi holder en idedugnad
  5. Mål om å sette opp Abraham Fjelli i 2025. Representantene fra medlemslagene må ha fullmakt til å bestemme plan for neste oppsetting og forplikte seg til videre arbeid.
  6. Styret settes sammen ved at hvert medlemslag oppnevner styremedlemmer på sine årsmøter. Årsmøte i Abraham Fjelli kan velge leder, eller be styret konstituere seg selv.
  7. Innkomne saker

 

Frist for å melde inn representanter til styret og eventuelle saker er 6. mars 2024 til tore.f.strugstad@gmail.com

 

Velkommen
1. februar 2024

Styret

Tore Strugstad (leder) – UL Ogna

Astrid Skogseth (nestleder) – Øvre Ogndal UL

Kåre Svepstad – Bagabu UL

Bjørn Arve Moen – Bagabu UL

Ida Melgård – Sparbu Teaterlag (Framsyn UL)