Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Steinkjer 2025: Innspillsmøte

Innspillsmøte

“Steinkjer 2025 – sammen skal vi utvikle kommunen” sier kommunedirektøren i Steinkjer kommune.

Mange har fått med seg avisoppslagene om at kommunen må spare penger i årene fremover, demografien er i store endringer – flere eldre og færre yngre.

I de kommende ukene skal kommunedirektøren og hans team ut og møte bolystteam og andre i grendene for å få deres innspill og få til samspill og involvering.

Før dette møtet med kommunen inviteres det til innspillsmøte 16.mars Kl. 19:00 på Gildevangen.

Sentrale personer i skole, barnehager, lag og foreninger er invitert spesielt – men det bemerkes at møtet er åpent for alle. Det er ønskelig med stinn brakke på Gildevangen denne kvelden!

Vel møtt!

Astrid Skogseth vil lede møtet og møtet vil bestå ene og alene av ogndalinger 😊

Møtet med Steinkjer kommune blir 28.mars.