Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Ogndal iLag

Bilde:

Ogndal iLag er et bygdelag for Ogndal

Formålet med Ogndal iLag er å fremme samarbeid og tiltakslyst i bygda slik at bygda blir et trivelig bosted. Det legges vekt på tiltak som fremmer samarbeid mellom lag og foreninger som gjerne involverer skole, barnehager og næringsliv. Ogndal iLag har også blitt et naturlig bindeledd mellom kommunen og bygda.

Ogndal iLag har et styre som oppnevnes på et årlig fellesmøte. Styret består av:

Tore Strugstad (leder), Marit Eriksen og Tor Skogseth

I 2014 inviterte et interimsstyre til et åpent oppstartsmøte der det kom flere innspill. Her ble vi enige om bygdelagets navn. Vi kjørte en såkalt kaffebordsdiskusjon og dette resulterte i forslag om 14 ulike tiltak som vi ble enige om å arbeide med.

Følgende tiltak ble listet opp og fikk sine ansvarspersoner:

 1. Bygdefiber Ogndal.
 2. Fylkesveg Wibe – Gaulstad ( Ogndalsvegen )
 3. Vann- og bredbåndsutbygging Gaulstad
 4. Kommunalt vann – kartlegging av behov
 5. Utvikle samarbeid mellom skole og barnehager og lag og foreninger
 6. Midtpunktet som fyrtårn i Ogndal – forankring i alt vi gjør
 7. Infotavle ved Fagerheim og skilting langs Ogndalsvegen og sidevegene
 8. Skaffe oversikt over ledige tomter og ledige hus. Fremme attraktivitet
 9. Felles oversikt over lag og foreninger og felles aktivitetskalender
 10. Felles stand på Ognamartnan for de som ikke ønsker å stå alene.
 11. Forskjønnelse i Røysinga. Nærmiljøtiltak
 12. Regelmessig dialog med lokale politikere
 13. Utrede behov for og formål med en bygdesentral
 14. Velkomstopplegg for tilflyttere og de som får barn.

Noen av tiltakene er gjennomført og lukket, andre er det et kontinuerlig arbeid med. Bolystprosjektet i Steinkjer kommune kom inn i arbeidet allerede i 2015. Dette var avgjørende for framdriften og ga umiddelbare resultater. Dette er en arbeidsmetode der kommunen kommer ut til bygdene med et bolystteam og kobler lokale arbeidsgrupper med ansvarspersoner i kommunen. Astrid Skogseth og Grete Waaseth var solide prosjektledere.

 

Etter hvert som tiltak lukkes, fremmes det nye:

 • Ogndal iLag overtok ogndal.net i 2018 og er nå formelle eiere av bygdeportalen. Det ble oppnevnt en redaksjon som består av Morten Resve, Silje Vangstad og Linda Katrine Brøndbo. Spesielt det siste halvåret har redaksjonen og Ogndal iLag lagt ned et betydelig arbeid med ogndal.net. Smart Media bistår i utforming og sikring av portalen. Det er derfor inngått samarbeidsavtaler med lag, foreninger og næringsliv som gir oss et økonomisk handlingsrom. Vi vil snart relansere portalen med en markering.
 • Bedriftsnettverk / inkubator lokalisert til Vålen. Dette er et spennende prosjekt helt i startfasen. Redaksjonen i ogndal.net har gjort et stort kartleggingsarbeid for å få oversikt over virksomheter i Ogndal. Det var mange flere enn vi hadde forestilt oss. Et bedriftsnettverk eller en såkalt inkubator kan bidra til betydelig utvikling via samarbeid.

 

Alle kan sende inn forslag til nye tiltak eller melde seg som frivillige på eksisterende tiltak. Send en henvendelse til post@ogndal.net.

 

Vi vil i tiden framover oppdatere om de enkelte tiltakene på ogndal.net.

Kontaktperson(er)