Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Nå blir det ny asfalt, vann og fiber!

2021-11-02 15.54.47

Ogndal.net har vært i dialog med Trøndelag Fylkeskommune om status på asfalteringen av fylkesvei 6966 Ogndalsvegen mellom Bodom og Nordheim.

Fylkeskommunen sier det pågår skifte av dårlige stikkrenner og forsterkning av strekninger som har lav bæreevne. Tiltakene utføres før asfaltering i november for å gi bra- og lang levetid på asfaltdekket som legges.

De forberedende arbeidene beregnes ferdige til 05.11 og asfalteringa beregnes å starte 08.11.  Framdriften er noe væravhengig på denne årstiden.

Forarbeide og nytt dekke skal legges på ca 1 km fra avkjørsel til glattkjøringsbane og fra ca 3km fra avkjørsel til glattkjøringsbane til Nordheim, totalt 8 km.

Det jobbes med å skaffe midler til å gjennomføre forarbeide og asfaltering på de 2 km som blir hoppet over i denne runden.

 

I tillegg kan Steinkjer kommune ved enhetsleder for vann, avløp, utbygging Erling Overrein fortelle til redaksjonen i ogndal.net at det blir kommunalt vann på Gaulstad før jul. Vannrørene er ferdig gravd for en stund tilbake, men nå gjenstår det å få satt i drift pumpen ved Holberg-saga / Sagplassen.

 

Samtidig som det ble gravd rør for kommunalt vann ble det lagt ned trekkerør for fiber. NTE kan fortelle at det er blåst fiber til alle husstandene på Gaulstad og de jobber nå med å gjøre montasjer hos alle husstandene.
Blåsingen av fiber fra Bodom til Gaulstad er satt på vent på grunn av det pågående arbeidet med veien. Enkelte steder er trekkerørene fjernet eller skadet. Denne jobben blir startet opp igjen når veiarbeidet er ferdig.

 

Når jula kommer så ligger det an til ny asfalt, kommunalt vann og fiber fra NTE til innbyggerne på Gaulstad.
Vi gleder oss på vegne av alle innbyggerne på Gaulstad!

 

Her er noen dronebilder av veiarbeidet tatt av Morten Resve 2.november.