Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Ny sokneprest i Ogndal

118457324_10164511232285085_4154390863380638982_o

Harald Nordtug Tveit blir sokneprest i Ogndal etter at Arndis Hauksdottir gikk av med pensjon. Harald har vært sokneprest i Egge og Steinkjer siden 1996, og får nå ansvar for Ogndal som en del av stillingen sin. Vi har bedt ham om å si litt om seg selv:
– Jeg er født og oppvokst på Vestlandet. På folkehøgskole møtte jeg Kristin, som kom fra Steinkjer, og det har gitt sterke bånd til byen her. Jeg var feltprest på Steinkjersannen i 82-83. Etter det var vi misjonærer i Mali i Vest-Afrika. Det var en veldig interessant tid, krevende, med mange oppturer og mange nedturer. Vi fikk være med å bygge opp en kirke fra starten av, utvikle skriftspråk, oversette Bibelen, starte opp leseopplæring blant analfabeter, gi ut enkle bøker og hefter på et språk ingen hadde utgitt noe før. I 1996 avsluttet vi tjenesten der, og da bosatte vi oss i Steinkjer, og her har vi trivdes så godt at vi ikke kommer til å flytte.
– Hvilket forhold har du til Ogndal?
– Jeg eier en liten bit av Ogndal; vi har ei hytte på Skjelstad, der vi finner ro og avkobling fra hverdagens mas. Vi nyter fjellene i Gaulstad, og fisket i Lustadvatnet. Jeg er fascinert av Ogndals historie, der noen få års gruvedrift for flere hundre år siden har satt så store spor. Nå gleder jeg meg til å bli mer kjent med folket og livet i bygda og menigheten.
– Hva er viktig for deg i arbeidet som prest?
– En av mine tidligere kolleger beskrev seg selv som «lystpredikant». Det var en tittel jeg har tatt til meg. Jeg opplever stadig at gamle ord i Bibelen stadig har noe viktig å si oss mennesker i dag, og det å jobbe med disse tekstene og finne ut hva de betyr for meg og de jeg møter, er noe av det som gir mening i arbeidet. Prestetjenesten innebærer mange møter med mennesker der vi kommer nær innpå hverandre, og det gir tjenesten mersmak.
Søndag 30. august kl. 18 blir Harald innsatt i en gudstjeneste i Skei kirke. Prost Gustav Danielsen vil foreta innsettelsen, og vi håper at mange blir med på denne gudstjenesten.