Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Offentlig høring – Masterplan helse – frist 11.05.20

6294095_4671349

Kommunedirektørens forslag til masterplan helse legges ut til offentlig høring- med høringsfrist 11.05.20.

Se temamøte:
https://steinkjer.kommunetv.no/no/archive/80

Bakgrunnen for å utarbeide planen er de økte utfordringene som kommunen har innenfor helse- og omsorgsområdet med utgiftsvekst og rekrutteringsutfordringer.  Helse- og omsorgstjenesten står overfor store utfordringer i årene som kommer. Befolkningsframskriving indikerer at nye Steinkjer kommune vil få en liten vekst i befolkningen totalt, men en dobling i antall eldre fram mot 2040. Den største utfordringen dette gir for helse- og omsorgstjenesten er at det med dagens organisering og innretning av tjenestene er mangel på arbeidskraft. Situasjonen utfordrer allerede i dag og gir utslag i kostbare løsninger som overliggere i sykehusene, bruk av vikarbyrå og utstrakt bruk av overtid mv.

Masterplanen gir faglige vurderinger og anbefalinger som skal danne grunnlaget for planlegging av framtidige tilbud innenfor Steinkjer kommune sine helse- og omsorgstjenester.

Lenker til infoside Masterplan:
https://www.steinkjer.kommune.no/offentlig-hoering-masterplan-helse-frist-11-05-20.6294095-460851.html