Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Ogndal – Hva nå?

Ogndal - hva nå

Denne høsten oppleves som nokså krevende for mange av oss som bor i Ogndal!

Vi har nok en gang vært igjennom en diskusjon om være eller ikke være for skolen i bygda, og all denne usikkerheten tærer på. Dette er en situasjon vi deler med nabobygdene våre, og vi er redd den vil vedvare. For det er krefter i denne kommunen som vil sentralisere. Uten blygsel.

Ogndal iLag gjennomførte i forkant av kommunestyrets behandling av «Steinkjer 2025» en møteserie på tre møter, og det ble levert flere høringsuttalelser fra lag, organisasjoner og enkeltpersoner i bygda. Alle disse er gjengitt på ogndal.net. Vi vil takke folkevalgte og bygdefolk for øvrig som stod opp for skolen og for bygda i denne runden. At berørte familier fronter saken i media er svært verdifullt.

Saken ender ikke her. Det er nå det er så viktig å fortsette jobben vi har startet på. Vi må øke oppslutningen om skolen og barnehagene, vi må se på mulighetene for boligbygging og økt tilflytting, vi må bevare primærnæringene og utvikle nye næringer og arbeidsplasser. Og vi må bli dyktige til å gi de som vil bo her en enda sterkere følelse av tilhørighet. Vi må rett og slett gjøre Ogndal enda mer attraktiv.

Hvordan skal vi gjøre dette?

Ogndal iLag vil arrangere en idemyldring på Gildevangen i løpet av november. Her skal forslagene på bordet. Og så skal vi gjennomføre. Vi tror det fra nå av står og faller på gjennomføringsevnen. Så vi må bemanne opp tiltakene med folk som brenner for dette. Og det er det heldigvis mange som gjør i Ogndal. Dette skal vi få til.

Samtidig som vi planlegger denne idemyldringen, arbeider Ogndal iLag på flere felt. Arbeidsgruppa vil bli utvidet med 3 personer, slik at vi totalt blir 6. Vi har satt fokus på bygdesenteret Røysing og området rundt gammelbutikken, og samarbeider tett med kommunen om dette. Samtidig har vi flere grupper som jobber med andre nærmiljøtiltak som er svært positivt for grendesenteret. Vi holder tak i utbygging av kommunalt vann fra Augeldalen til Fosslia, et prosjekt som dessverre er veldig forsinket. Gaulstad har fått både kommunalt vann og bredbånd, og det er vi veldig fornøyd med. Vi har også en ambisjon om å etablere en inkubator på Vålen der ideer skal klekkes og utvikles.

Parallelt med dette samarbeider vi med bolystgrupper i Stod, Henning, Sparbu, Lø, Beitstad, Kvam, Malm, Follafoss. I går var tre av oss på et fellesmøte i Malm. Dette nettverket er et solid løft for Steinkjer.

Det er nå engang blitt sånn at vi som bor på bygda faktisk selv må levere for å bli tilgodesett med kommunale tjenester. Og det har vi tenkt å gjøre. Velkommen til å bidra 🙂

//Ogndal iLag