Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Ogndal.net presenterer: Ogndal IL – en aktiv 100-åring

Ogndalsstrippelen er et populært tiltak. Her fem unge sprekinger som fullførte Sellifjellrennet, Ogndalsrittet og Ogndalsløpet i 2020. Fra v.: Martin Stokke, Elin Stokke Folstad, Ingrid Stokke Folstad, Ida Mathilde Stokke og Sigrid Stokke.

Ogndalsstrippelen er et populært tiltak. Her fem unge sprekinger som fullførte Sellifjellrennet,
Ogndalsrittet og Ogndalsløpet i 2020. Fra v.:
Martin Stokke, Elin Stokke Folstad, Ingrid Stokke Folstad, Ida Mathilde Stokke og Sigrid Stokke.

 

Hvem er Ogndal IL?

Ogndal IL har aktivitetstilbud innen fotball, friidrett, allidrett, håndball, ski og trim. Idrettslaget har med andre ord et bredt tilbud til bygdas innbyggere. Den mest kjente utøveren som har representert Ogndal IL er skihopperen Torgeir Brandtzæg, kalt «Friskus’n fra Ogndal». Han vant hoppuka sammenlagt i 1964-1965, tok to bronsemedaljer i OL i 1964, som også var VM, samt tre kongepokaler i NM i 1963-1964-1965.
I 2021 er det 100 år siden Ogndal IL ble stiftet. I den forbindelse er det allerede gjennomført og planlagt en del jubileumsaktiviteter.

 

Ogndal IL – et lokalt idrettslag med stor aktivitet

Idrettslaget satser på bredde og kan i dag tilby følgende aktivitetstilbud:

 • Fotball:
  • Idrettslaget har en flott gressbane ved Røysing Stadion. Her foregår i all hovedsak fotballtreningene. Det finnes både gutte- og jentelag, samt mix lag ut fra hvor store de forskjellige årsklassene er.
 • Friidrett:
  • Friidrettsgruppa er svært aktiv og har treninger både ved Røysing Stadion,  Steinkjerhallen, samt ved Guldbergaunet Idrettspark. I et normalår deltar utøverne på stevner, samt at idrettslaget arrangerer stevner selv.
 • Allidrett:
  • Det er tilbud om allidrett til barn og ungdom i alderen 6-19 år. Aktiviteten foregår både ved Røysing Stadion og ved Vålen Skistadion. Allidretten er delt opp i grupper etter alder.
 • Håndball:
  • Idrettslaget har en håndballgruppe der det har variert fra årsklasse til årsklasse hvor aktiv gruppa har vært.
 • Ski:
  • I Ogndal har vi to flotte lysløyper, en i Røysing og en ved Vålen Skistadion. I tillegg kjøres det spor i Pålåsen, samt Roktdalen tidlig i vintersesongen.  Ved Vålen Skistadion ligger også «skibua» som fungerer som klubbhus for skigruppa. Vi kan trygt si at vi har et meget godt tilbud dersom du er interessert i å gå på ski. Skigruppa gjennomfører skitreninger og karusellrenn ved Vålen Skistadion.
 • Trim:
  • Trimgruppa sin største aktivitet er et samarbeid med Ogndal Historielag og Ogndal Bygdekvinnelag. Gruppa sin hovedaktivitet består av oppfølging av 30 trimkasser. I tillegg kommer aktiviteter som «Onsdagstrim», samt «Vandrekasse» og «Bortgjømtkassen». I anledning at Ogndal IL er 100 år inngår også 10 setervoller som en del av gruppas trimposter.

 

Hva ville Ogndal IL vært uten det lokale engasjementet?

I 100 år har Ogndal IL vært drevet framover av engasjerte sambygdinger. Det sportslige engasjementet har vært upåklagelig. Foreldre, slekt, venner og andre har stilt opp på treninger og arrangementer.

Men det som har gjort at idrettslaget står så sterkt i dag, er nok at folk i bygda virkelig har stilt opp for idrettslaget også utenom det sportslige. Ogndalingene skal virkelig ha skryt for at de har vært en så viktig støttespiller for idrettslaget igjennom alle år.  Flere tusen dugnadstimer er lagt ned igjennom årene. Det gjelder innsats på idrettsarrangementer, Steinkjermartna’n, Steinkjerfestivalen, drift og vedlikehold av våre idrettsanlegg, bygging av ny skibu og ny idrettsbu for å nevne noe. I tillegg kommer bidrag gjennom medlemskap og gaver.  Idrettslaget retter en stor takk til alle som på en eller annen måte har bidratt til at Ogndal IL er der vi er i dag. Uten det lokale engasjementet og innsatsviljen hadde vi ikke hatt et så aktivt idrettslag som vi har.

 

Ny leder i jubileumsåret

Under årsmøtet i Vålen Samfunnshus 18. mars ble ekteparet Kristin Stokke Folstad og Geir Folstad tildelt innsatspokalen for 2020 for mangeårig stor innsats.

Geir Folstad ble samtidig valgt til ny leder i Ogndal IL, og overtar etter Ernst Bolås, som har vært leder siden 2018.

Ekteparet Kristin Stokke Folstad og Geir Folstad ble tildelt innsatspokalen for 2020 på årsmøtet i Ogndal IL i mars. Sistnevnte ble valgt til ny leder etter Ernst Bolås, som ble takket av etter tre år som leder i hovedlaget.

Hva mener så den ny lederen om framtidsutsiktene for Ogndal IL?

-Jeg synes alt ligger til rette for at Ogndal også i framtida skal kunne ha et idrettslag som kan tilby et bredt spekter av aktiviteter. Med en engasjert lokalbefolkning og engasjerte foreldre så ser framtida lys ut for idrettslaget.

-Vi lever i ei tid der det er spesielt viktig at både unge og voksne kommer seg ut, og vi tror idrettslaget er en viktig bidragsyter til god folkehelse. Folkehelse handler om hvordan du og vi har det – helse, fravær av sykdom, mestring, trivsel og livskvalitet. Det handler ganske enkelt om hvordan befolkningens helsetilstand er. For de yngste så bidrar aktiviteten i gruppene til god folkehelse. Trimkassene er et annet godt eksempel på en aktivitet som fremmer god folkehelse, sier Geir Folstad.

 

Populære trimkasser

Siden appen «Gjesteboka» ble innført i 2020, har det blir registrert over 12.600 besøk på trimkassene i Ogndal. Trimkassen ved «Gamle Lauvbrua» har alene blitt besøkt over 1.700 ganger siden oppstarten i 2020.

-Det store engasjementet og oppslutningen om trimkassene bekrefter at ogndalingene må ha en god folkehelse! Med dette som bakteppe bør alt ligge til rette for at Ogndal IL skal kunne være en viktig aktør i Ogndal også de neste 100 år, sier Geir Folstad.

 

Er du interessert i å vite mer om Ogndal IL?

Du finner ytterligere informasjon her:

facebook.com/ogndalil
ogndalil.no
Klubbavisa «Friskus’n» som alle i Ogndal har fått i sin postkasse
Sålaupen 2020: «Ogndal IL – en sprek 100- åring»
PS: Ogndal ILs 100-årsjubileum vil bli markert med en jubileumsfest i november. Til da vil ei 100-årsbok komme ut, som vil supplere 75-årsboka som kom ut i 1996.