Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Innsatspokal

Ogndal IL Innsatspokal

Innsatspokal

Ogndal IL innstifta i 1965 innsatspokalen som en årlig utmerkelse for idrettslig innsats. Noen år senere ble kriteriene endret til også å omfatte administrativ innsats.

Følgende personer har mottatt Ogndal IL sin innsatspokal:
1965: Torgeir Brandtzæg
1966: Gunnar Henning, Guri Wist og Snorre Wist
1967: Jan Olav Finstad
1968: Normann Ryan jr.
1969: Inger Aasan og Widar Chr. Jensen
1970: Bjarne Aasheim, Frode Forfang og Stein Petter Vangstad
1971: Vigdis Langås, Einar Finstad og Stig Olav Sorthe
1972: Stein Morten Jensen og Arne Grøndahl
1973: Geir Morten Ramsøy, Ole Jakob Røysing og Dagfinn Røysing
1974: Toril Storstad og John Skjelvåg
1975: Nelly Langfjord
1976: Arnulf Aas og Olav Finstad
1977: Randi Henning og Arnhild Vikan
1978: Solfrid Bruem og Finn Henrik Kvarving
1979: Wenche Langfjord og Roald Myhr
1980: Hild Fjærtoft og Åse Mære
1981: Kirsti Vikan og Gunnar Farbu
1982: Eva Giskås, Heidi Giskås og Tove Mette Langfjord
1983: Toril Smestad, Kari Anne Hollås og Bjørn Arne Langfjord
1984: Morten Stokkan
1985: Sissel Norum
1986: Ole Bernt Langfjord
1987: Roger Olsen og Håvard Moen
1988: Ingjerd Grøtan og Kyrre Kvelstad
1989: Reidar Andersen
1990: Leif Kjesbu
1991: Bernt Stigum
1992: Ola Berget
1993: Stig Skjellegrind og Carlos Silva de Brito
1994: Ola Olden og Ole Henrik Gulstad
1995: Stig Fuglesang og Rolf Overrein
1996: Per Ivar Henning og Arnstein Finstad
1997: Berit Johanessen
1998: Eirik Jenssen
1999: Karin Hammer og Eva Andersen
2000: Ruth Hammer
2001: Reidar Stølan
2002: Kristina Storstad Ryan
2003: Sveinung Myhr
2004: Mona Gjermstad og Ellen Forfang
2005: Atle Hovd og Knut Pedersen
2006: Eskil Smith Sørhøy
2007: Bjørn Jegersen
2008: Eline Bye, Martine Bye og Anne Sofie Hegstad Aassved
2009: Ragna Torås Halseth, Mari Jensen og Vigdis Dambo
2010: Erling Skjei, Hanne Dambo Hammer og Cecilie Hågensen
2011: Åse Farbu
2012: Morten Aasheim, Kjell Eriksen og Jon Arne Kjesbu
2013: Stein Egil Furuli
2014: Anne Berit Lein
2015: Bente E. Giskås og Steinar Bjørgan
2016: Roald Sand
2017: Torgunn Sollid og Andreas Alstad Overrein
2018: Bjørn Tore Lindseth
2019: Inger Holde Kjesbu
2020: Kristin Stokke Folstad og Geir Folstad
2021: Anne Monica Helge Overrein og Martin Hanem Bartnes
2022: Geir Morten Elstad