Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Ogndal iLag klar for nytt arbeidsår

Avtroppende leder Tore Strugstad og Nestleder Anveig Nortug Wist

Mandag 4.mars hadde Ogndal iLag sitt årlige fellesmøte der alle i Ogndal var invitert.

Møtet hadde oppsummering av året som har gått, tiltakene som har vært i fokus i gruppene dette året, og ikke minst valg av nytt styre for Ogndal iLag.

Formålet med Ogndal iLag er å fremme samarbeid og tiltakslyst i bygda slik at bygda blir et trivelig bosted. Det legges vekt på tiltak som fremmer samarbeid mellom lag og foreninger som gjerne involverer skole, barnehager og næringsliv. Ogndal iLag har også blitt et naturlig bindeledd mellom kommunen og bygda.

Samarbeidsavtale mellom Steinkjer kommune og lokalsamfunnene sier mye om hva Ogndal iLag og kommunen samarbeider om, og er signert av alle bolystgruppene i tillegg til Steinkjer kommune.

Oppsummering av tiltakene som har vært aktive nå:

 • Tiltak 1: Forskjønnelse i nærmiljøet i Røysing v/ Marit
  • Mange små og mellomstore prosjekt. Kommunen lyser ut midler til stedsutvikling og estetikk i grendasentra, der har vi søkt hvert år siden 2016. Skryteliste fra griuppas arbeid igjennom årene: Blomsterkasser, med blomster hvert år, skiltet med ogndal skole /bhg med lyssetting. Strøm til juletrelys.
   Friområdet ved Trollhaugen med rydding av vegetasjon, drenering/oppfylling, sandkasser, huskestativ, bålpanne, benker, skotthyllbane. I tillegg får vi faglig bistand fra kommunen.
   Skråningen på skolen er beplantet med hjelp fra kommunegartner. Mange som bor rundt bidrar også. I 2022 fikk vi samfunnsmidler til gapahuk, pluss 11000 til en fest. Skole og barnehage var der, med pølse og kake. 70 stk deltok. 2016 søktes det trafikksikkerhetsmidler for lyssetting/asfaltering 190 000 av parkeringsplass ved skole/bhg.
   Har prøvd å fått lyssatt gangvei mellom vestermark og trollhaugen og kjøråsvegen, ikke fått noen midler enda.
   Klargjøring av tomter i Vestermarka.
   Gruppa fortsetter og tar gjerne imot innspill 😊
 • Tiltak 2: Utbygging av kommunalt vann i Ogndal v/ Tore
  • Strekningen Augeldalen-Fosslia og Støa-Finstad var aktuelt. Det ble satt i gang i Augeldalen – Fosslia. Prosjektet har gått veldig tregt, skulle være ferdig i September men de fleste er ikke oppkoblet enda, men det blir til våren.
 • Tiltak 3: Valgkampdebatt på Gildevangen v/ Paul
  • Snorre Valen var debattleder, med streaming ved Trønder-Avisa. Framtidsplaner: 2025 – arbeides med å få inn midtnorsk distriktspolitisk debatt før stortingsvalget.
 • Tiltak 4: Velkomstpakker til nyinnflytta ogndalinger v/ Ola
  • Ola har stått i spissen men Tore presenterer. Lag og foreninger ble invitert til å bidra til velkomstpakke til de som kjøper seg hus i Ogndal. Det har kommet i gang og det er delt ut flere pakker til glade nye ogndalinger.

Status økonomi for Ogndal iLag

Det meste av inntekter kommer fra salg av ogndalseffekter, annonseinntekter på ogndal.net og grasrotandel.

Valg

Leder: Ola Westerhus (velges for 1 år)
Nestleder: Anveig Nortug Wist (velges for 2 år)
Kasserer: Tor Skogseth (velges for 1 år)
Styremedlem fra Ognatinget: Elin Elstad(velges av Ognatinget, ikke av fellesmøtet)
Styremedlem: Edvard Røliaunet (ungdomsrepresentant, velges for 2 år)

Ad-hocutvalg (Oppnevnes av styret, velges ikke på fellesmøtet)
Paul Kvarving: Politisk arbeid med valgmøter / Boligutvikling
Tore Strugstad: Næring/ Boligutvikling
Sigrid Benum Nygård: Ogndal.net / Ognamartnan
Marit Eriksen: Forskjønnelse i nærområdet

Redaksjon ogndal.net: Linda Brøndbo, Silje Vangstad, Morten Resve