Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Stille til valg for Ogndal Menighetsråd?

Ogndal Menighetsråd

Høsten 2023 er det valg til Menighetsrådene.

Ogndal Menighetsråd søker deg som har lyst til å bidra til det frivillige arbeidet rundt de to kirkene Bodom og Skei.

Du må være medlem i Den Norske Kirke og ha interesse for frivillig arbeid. Medlemmene i Ogndal Menighetsråd har ulike roller.

Dem velger leder, nestleder, sekretær, en til å representere dem i fellesrådet (for alle menighetsråd i Steinkjer) og i redaksjonskomiteen for bladet Kirke og samfunn. Dem har ca. 8 møter i året og hvert medlem stiller som kirkevert 2 til 3 ganger i året. Dem har noen dugnader på kirkegårdene i lag med andre bygdefolk og den som har tid bidrar rundt konfirmasjonen.

Har du lyst eller kjenner noen som kan ha lyst til å stå på lista til valget? Ta kontakt med Tor Skogseth på tor.skogseth@ntebb.no, mobil 93212220 eller Marna Ramsøy på marna.ramsoy@online.no, mobil 92685856 innen 20.3.23.