Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Ordføreren på Ogndalsbesøk

Gram på besøk skibua

Ordføreren, Bjørn Arild Gram (Sp), besøkte i dag Ogndal. Først gikk besøket til Vålen barnehage hvor styrer Ellisiv Dybdal Hov viste omkring og ga en god orientering om driften av barnehagen. Det er lagt ned svært mye godt arbeid ved barnehagen, både med bygget, inne som ute, og på uteområdene. Antallet barn har økt de siste årene, og barnehagen drives godt. Barnehagen er svært viktig og det arbeides godt med å sikre en god og bærekraftig drift for framtida. Ellisiv orienterte godt om forestående planer både ute, inne og videre utvikling av barnehagen.

Gram besøker Vålen barnehage

Bjørn Arild Gram besøker Vålen barnehage. Fra venstre Andreas Overrein, Ellisiv Dybdal Hov, Bjørn Arild Gram og Hallgeir Brandtzæg.

 

Etter barnehagen gikk turen til den nye skibua. Andreas Overrein og Bjørn Tore Lindset orienterte om byggeprosjektet, den store dugnadsinnsatsen og om aktiviteten i Ogndal idrettslag. Videre ble det gitt en orientering om planene for uteområdene rundt Ogndal skole. Avslutningsvis fikk ordføreren en orientering om utbyggingsplanene til Toril Sværd og Bjørn Tore Lindset.

Gram på besøk skibua

Bjørn Arild Gram besøker Ogndal IL si nye skibu. Fra venstre Toril Sværd, Bjørn Tore Lindset, Bjørn Arild Gram, Andreas Overrein og Anne Berit Lein.

 

Bjørn Arild har i alle år som ordfører jevnlig besøkt de ulike delene av kommunen for slike treffpunkt. Dette er nyttige møteplasser for dialog og innspill om stort og smått.
Alle takket hverandre for en god og nyttig prat etter besøket.

Skrevet av Anne Berit Lein.