Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Skogsbilvegen fra Mokk til Andorvatnet utbedres

Gunnar Pettersen Fylkeskommunen til venstre og ketil Brattbakken fra Rune Bjørnes a.s

Som mange har fått med seg ble det i høst iverksatt standard heving (vegklasse 3) av skogsbilvegen fra Mokk gård til Andorvatnet, det er da snakk om 5000 meter veg til en prislapp på ca. 4 mill. (statstilskudd på 65% er innvilget).

Mokkavegen ble bygd i tidsrommet 1964-1967 og selvfølgelig etter datidens standarder, veien har vært godt vedlikeholdt i alle tider og servet skogbruket, friluftslivet og hytteutfarten godt.

Etter dagens krav til skogsbilveger ble vegen for smal og bæresvake for de stor vogntogene som i dag transporterer tømmer ut av skogene våre. I Mokkamarka har Ogndalsbruket store skogressurser som etter hvert skal transporters ut og opprustingen var absolutt nødvendig.

Firmaet Rune Bjørnes AS har jobben med å lage ny veg, fremdriften har vært upåklagelig med god logistikk innenfor egne rekker og med underleverandørene. Vegen ligger nå nærmest ferdig med nye stikkrenner, geonett, fiberduk, bærelag, det meste av slitelaget, parkering og møteplasser nå når vinteren etter hvert dukket opp.

Alt av steinmasser er tatt ut og knust i Andordalen, området blir pusset og dandert til våren

Før man kommer til Andorvatnet vil det bli liggende et lager med knustgrus en periode fremover (for blant annet til påfyll av slitelag).

Vegen ferdigstilles straks det blir vår med toppdekke, skraping og oppussing

Brukerne vil til våren omtrent ikke bli berørt i ferdigstillings perioden, trafikken vil stort sett da gå som normalt.

Bilde øverst: Gunnar Pettersen Fylkeskommunen til venstre og Ketil Brattbakken fra Rune Bjørnes AS