Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Tanker etter kommunedelsmøtet i forrige uke

Gildevangen kommunedelsmøte

Forrige uke hadde 30 engasjerte Ogndalinger møte med den øverste kommunale administrasjonen i kommunen.

Møtet startet med flott sang fra Hannah Musum før FAU-leder Christian Oshaug presenterte den gode skolen og skolehverdagen vi har. Så fulgte styrerne ved Røysing og Vålen barnehage opp med å prate om de gode miljøene og flotte barnehagene vi har i bygda. Morten Resve presenterete den flotte hjemmesiden til Ogndal.net. Tore Stokke fra Bondelaget presenterte det fantastiske landbruket i kommunen, der blant annet 17% av melkeproduksjonen i Steinkjer kommune er i Ogndal – med hele 11% fra Støa og oppover.

Administrasjonen ved kommunedirektøren presenterte både bakgrunnsmaterialet og tallmaterialet som er bakgrunnen for møtet og prosjektet Steinkjer 2025.

Etter disse presentasjonene var det gruppeoppgaver på ulike bordene med ulike temaer.

Opptaket av møtet finner dere her: https://www.steinkjer.kommune.no/kommunedelsmoeter-steinkjer-2025.6513551-58206.html

 

Etter møtet har vi fått tilsendt denne flotte teksten fra Anveig Nordtug Wist som mange av oss kan kjenne oss igjen i.