Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Valg 2023

Valg

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 avholdes 11. september, i tillegg er det kirkevalg

 

Fra og med 10.august til 8.september er det mulig å forhåndsstemme. Mer informasjon om det finner du med å trykke her.

Selve valgdagen er 11.september og i Ogndal er valglokalet i gymsalen på Ogndal skole. Dvs at at det ikke er valglokale på Vålen samfunnshus som det har vært tidligere.
Man kan stemme mellom Kl. 10:00 og Kl. 20:00.

Generell informasjon og oversikt over partier og kandidater man kan stemme på i valget finner du med å trykke her.

 

I Ogndal stiller følgende personer som kandidater til kommunevalget:

Navn Født Parti Nr
Alise Strøm Sørensen 1961 Ap 38
Knut Gunnar Brandsegg 1955 Høyre 8
Erlend Rennan 1969 INP 10
Rune Gulla Gundersen 1983 INP 11
Terje Garnvik 1954 ND 2
Are Morten Bjerkan-Brenna 1970 ND 9
Anne Berit Lein 1968 Sp 1
Morten Resve 1980 Sp 6
Lena Hanem Bartnes 1981 Sp 15
Olaug Skjelstad Bruem 1990 Sp 24
Iver Gravås Kjesbu 2004 Sp 27
Kamilla Forås Bruem 1994 Sp 32
Magnus Lindset Sværd 2002 Sp 37

 

Ønsker du at noen fra Ogndal skal komme inn i kommunestyret må du gi dem en personstemme. Du gir personstemmer ved å sette kryss ved siden av de kandidatene du ønsker å gi en ekstra stemme. Det er ingen grense for hvor mange kandidater du kan sette kryss ved siden av.

Ønsker du å gi en personstemme til en annen person enn det partiet du stemmer på kan du gi en slenger. Å gi en slenger betyr at du gir en personstemme til en kandidat fra en annen liste enn den du stemmer på. Dette gjøres ved å føre opp navnet til kandidaten med blokkbokstaver på den listen du stemmer på. Formålet med slengere er å gi velgerne en mulighet til å gi deler av stemmen sin til kandidater som tilhører andre partier enn det du foretrekker. Du kan gi slengere til kandidater fra flere ulike partier hvis du ønsker det.

 

Kirkevalget

Kirkevalget er to valg: Du kan stemme på kandidater til menighetsrådet og til bispedømmeråd og Kirkemøtet.

Til menighetsrådsvalget kan du velge hvem som skal sitte i menighetsrådet i Ogndal for de neste fire årene. Her kan man gi tre kandidater en ekstrastemme. Kandidatene med flest stemmer blir med i rådet.

Følgende personer stiller til valg i Ogndal:

Nr Kandidat Fødselsår
1 Tor Skogeth 1962
2 Eva Lien Røliaunet 1975
3 Thomas Haugseth 1976
4 Marna Gunnvor Nilsson Ramsøy 1961
5 Trond Robert Engan 1964
6 Bjørn Tørris Strugstad 1966
7 Hilde Irene Strugstad 1978
8 Anders Nyborg 1986
9 Hilde Waaseth Nicolaisen 1971
10 Terje Garnvik 1954
11 Finn Henrik Kvarving 1960

 

I valg til bispedømmeråd og kirkemøtet er du med å bestemmer hvem som skal utgjøre bispedømmerådet.