Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Vil du gjøre en innsats for bygda og idrettslaget?

Ogndal IL LOGO

Det er mange som på en eller annen måte er engasjert i Ogndal IL sin aktivitet. Dette gjelder både trenere, drift og vedlikehold av anlegg, administrativt arbeid, deltakelse på forskjellige dugnader osv. Totalt sett så er det mange i bygda som bidrar til at Ogndal IL kan ha et tilbud som er etterspurt. Denne frivilligheten kan vi i Ogndalen være stolte av!

Ogndal IL har en sunn økonomi og vi har som en følge av dette rom til å få mer gjort. De siste årene har vi fått tilskudd til både skibu, utvidelse av lysløype og nå sist ny idrettsbu. Dette er arbeid som i all hovedsak er utført av bygdas innbyggere.  I tillegg har vi fått øremerkede tilskudd for å få økt aktivitet i idrettslaget. Det er mange gode forslag til ny aktivitet i idrettslaget. Det er også muligheter for ytterligere oppgraderinger av våre eksisterende anlegg og eventuelt nye anlegg dersom dette er noe bygdas innbyggere ser nytten i. Det mangler mao ikke på gode ideer.

Men skal vi få til noe mer enn i dag trenger vi engasjerte sambygdinger! Ønsker du på en eller annen måte å bidra? Det kan for eksempel være som trener eller at du ønsker å ta initiativ til en oppgradering av et anlegg eller en nysatsning. Vi ser spesielt etter noen som ønsker å lage en aktivitet for aldersgruppen 13-20 år. Vi er ute etter noen som rekker opp hånda og ønsker å gjøre en innsats for bygda og idrettslaget. Tenker du at «noen» skulle ha startet opp en aktivitet, eller tatt tak i noe? Da trenger vi deg! Ta kontakt med hovedlaget, eller direkte med leder i en av gruppene.

Se vår hjemmeside der kontaktinformasjon til den enkelte gruppe kommer fram https://ogndal.net/ogndal-il/