Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Høringsmøte Steinkjer 2025

20220628_203852

I forbindelse med Steinkjer 2025 inviterte Ogndal iLag til
høringsmøte 28.juni 2022
på Gildevangen

Edit 4/7: LINK TIL KOMMUNENS HØRINGSINVITASJON

Tore Strugstad innleder kort for de 35 deltakerne, fra unge voksne til pensjonister.

Kunnskapsgrunnlaget

Morten Resve fortalte om kunnskapsgrunnlaget til Steinkjer kommune.
Se saksdokumenter: Møteprotokoll, Saksfremlegg, Kunnskapsgrunnlag og foreløpige anbefalinger.
Demografien (fordelingen mellom barn/ungdom/voksne/eldre) de neste 5-10 årene i Steinkjer er i store endringer.
Vi har nå veldig mange eldre som trenger kommunale tjenester, og stadig færre barn fødes. Elevgrunnlaget i grunnskolen går drastisk ned.
Utfordringer i kommuneøkonomien tilsier det må spares penger. Der må de lovpålagte oppgavene prioriteres.

Administrasjonen hadde i vinter/vår innspillsmøter i bygdene, der de ble godt kjent med bygdene. Det er viktig for alle bygdene å ha skole.

Administrasjonens anbefaling til politikerne var å flytte elevene fra Ogndal skole til Byafossen neste høst 2023.
I tillegg foreslås det at Henning legges ned og deles Mære/Steinkjer og Binde legges ned og deles Kvam/Steinkjer

Dette er første runde. Lenger fram i tid kan Byafossen flyttes til Steinkjer, Kvam flyttes til Egge og Folla til Malm, Lø kan bli fordelt på Mære/Steinkjer. Det vil si at vi har bare 4 kommunale barneskoler igjen: Mære, Steinkjer, Egge og Malm.
Dette for å klare å nå lærernormen, og det er der pengene skal spares.

Flertallet i formannskapet sier skolestrukturen skal være som den er nå og saken var ønsket lagt død.
Det ble deretter bestemt at dette var en sak som måtte ut på høring.

Kunnskapsgrunnlaget er basert kun på økonomi, det er ikke tatt hensyn til bolyst, skaperlyst og verdiskaping på bygda.

Høringsrunde

Henning og Binde har vært veldig aktive i media, det er viktig at vi i Ogndal også synes. Det er viktig at alle lag og foreninger, bedrifter, foreldreutvalg osv. leverer høringsuttalelse. Høringsfristen er 15.august.
Høringsdokumentene legges ut på hjemmesiden til kommunen, de er foreløpig å finne via politikk – formannskap. Forslaget fra Senterpartiet skal følge kunnskapsgrunnlaget når dette blir lagt ut på høring.

Klarer vi oss uten skole?
Uten skole kommer ikke barnefamiliene og ønsker å ta over skolene.
Lag og foreninger er ønsket på dugnader for fellesskapet, vil vi gjøre det om det ikke er i «vår» bygd?
Samfunnet ønsker at eldre skal bo hjemme lengre, men hva er det å bo hjemme for om «alt» flytter til byen. Eksempelvis om barn og barnebarn flytter til byen, har de ikke hjelp nok til å bo hjemme.

Vi som bor her, vil ha skole!

Samarbeid i oppvekst

Det er 2 private barnehager her i Ogndal, og et godt samarbeid mellom barnehagene og skolen om overgangen gir tidlig og målrettet innsats for enkeltbarna. Små skoler trekkes også fram som trygt for elevene som har behov for litt mindre fora, noen flytter hit fordi skolen ikke er en «storskole».

Utfordringer

Finnes det muligheter for å øke inntektene?
Det stilles spørsmålstegn med hvordan kvaliteten skal bli om f.eks. skolene skal «høvles ned». Når det om 5 år er 250 elever mindre. Sparing er en krevende.
Om vi berger skolen nå må vi hive oss rundt og framsnakke hvor bra det er å bo på bygda og i Ogndal!

Om alle barna skal til Byafossen finner de naturlig fritidsaktiviteter rundt sentrum. De eneste som trenger å bo her til slutt er bøndene som har gård/jord her.

Det er Montessorielever fra hele Ogndal. Det er viktig at vi samler oss og ikke «ta» familiene for at de har sine elever på Montessori, kommunen har tilbud om dette privatalternativet.

Det er flere tall som er viktig

Andreas har ikke bodd i Ogndal på 15 år, men arbeider med infrastrukturutvikling. Ogndal må skaffe dokumentasjon, kvantitative tall for å vise hvordan Ogndal skaper verdi. Det er mye mer av verdiskaping som kan synliggjøres!

  1. Demografiprognosen fra SSB, hvor sikker er den? Ting forandrer seg, for eksempel gir hjemmekontorløsninger oss mye flere/andre arbeidsplasser. Bør vi vente litt og sjekke hva vi trenger? Kanskje kommer det flere tilflyttere i Steinkjer
  2. Klarer vi å få til bedre relasjoner her på bygda? Sykefraværet går ned med bare et par ekstra relasjoner. Spes. Ped. kostnadene kan også gå ned om vi øker de gode relasjonene
  3. Eldre bor hjemme lenger på grunn av relasjonene de har her. Men dette må vi vise

Boliger

Kommunen oppfordres til å bygge boliger her for eldre og unge, så det blir plass til småbarnsforeldre her.
Leiligheter, som er tilrettelagt for eldre eller som har en lav inngangsbillett for ungdom er ønsket, men også større tomter og eneboliger for de som ønsker «livet på landet».

 

Ogndal iLag setter ned en gruppe til å utarbeide høringsuttalelse, og bruker grunnlaget i dette møtet og de gode innspillene fra innspillsmøtet og kommunedelsmøtet til å skrive høringsuttalelsen på vegne av hele Ogndal.